TORNA AL BLOG

La salut deixa de ser un dret universal


28.01.2013

CATEGORIA: Administratiu Migracions


L’1 de setembre de 2012, va entrar en vigor el Reial Decret Llei 16/2012 que limita, entre d’altres, l’accés a l’assistència sanitària en funció de la situació administrativa de la persona estrangera. Les persones en situació irregular perden el dret a rebre assistència mèdica ordinaria (només urgències) amb l’excepció dels menors d’edat i l’assistència a l’embaràs, al part i postpart.

El govern es sustenta en una sèrie d’argumentacions errònies per justificar aquesta greu limitació: estalvi de despesa sanitària; control del turisme sanitari i l’abús de l’assistència sanitària. S’utilitza a l’immigrant com a excusa per justificar retallades en despeses socials i sortir de la crisi.

Un estalvi no mesurable, un turisme sanitari obviament no utilitzat per immigrants irregulars i un abús desmentit per nombrosos estudis que demostren que no hi ha una sobreutilització de la sanitat per part de persones immigrants i menys de les que están en situació irregular. El gruix de la despesa sanitària la duen a terme persones grans, no joves.
No obstant, a Catalunya, les persones en situació irregular que han quedat fora del Sistema Sanitari de Salut podrán rebre atenció primària acreditant 3 mesos d’empadronament i atenció especialitzada si l’empadronament es d’un any.
Com a ciutadans no podem permetre que es negui el dret fonamental a la salut a una persona i s’ens manipuli cap a una deriva d’exclusió i xenofòbia.

COMPARTEIX AQUEST ARTICLE FACEBOOK TWITTER CORREU