TORNA AL BLOG

Sortides a l’estranger i prestació d’atur


28.01.2013

CATEGORIA: Seguretat Social


El Tribunal Suprem en recent sentencia de 18 d’octubre de 2012 unifica doctrina i limita la possibilitat d’extingir la prestació per sortides d’Espanya de més de 90 dies.

Des de fa uns mesos era pràctica habitual dels Serveis Públics d’Ocupació exigir el passaport a les persones estrangeres per verificar si havien estat més de 15 dies fora d’Espanya, per així poder extingir la prestació i sancionar a l’estranger demanant la devolució del que es considerava cobrat indegudament.

Després de diverses sentències contradictòries sobre la matèria, el Tribunal Suprem revisa el seu criteri. Les sortides a l’estranger de fins a 90 dies sense que s’hagin comunicat produeixen la suspensió de la prestació però no la extinció de la mateixa. El Suprem fixa aquest termini perquè és el que correspon al període marcat en la legislació d’estrangeria per determinar el pas de l’estància a la residencia temporal.

No hem d’oblidar que per una persona estrangera una sanció d’aquestes característiques pot suposar un obstacle quan hagi de sol·licitar o renovar la seva residencia.

Aquest criteri és més ajustat a Dret. Ara cal veure si l’Administració d’ofici aplicarà la sentència i serà tan efectiva com a l’hora de reclamar.

COMPARTEIX AQUEST ARTICLE FACEBOOK TWITTER CORREU