TORNA AL BLOG

OFICANPE TANCA


30.07.2018

CATEGORIA: Migracions Penal


Des de Iacta Sociojurídica SCCLP vam emprendre des de l’any 2016 un projecte de servei jurídic comunitari que, des de la nostra experiència de més de 10 anys en entitats i en l’exercici de l’advocació amb persones en risc d’exclusió social, vam copsar d’una urgent necessitat.

La vulnerabilitat social, les situacions de carrer i fins i tot les diversitats culturals, en ocasions, generen problemes en la convivència que poden derivar en situacions de conflicte judicial i de discriminació basades en el perfil ètnic o la situació social. La necessitat de suport i seguiment en aquests processos – tenint en compte les seves greus conseqüències personals, no només a nivell penal, sinó de possibilitat d’iniciar o continuar els processos de regularització i inserció sociolaboral de les persones migrades -; fa imprescindible un acompanyament que tradueixi i expliqui el procés en que estan immerses, per tal que hi puguin participar efectivament, i prendre’n les oportunes decisions i accions d’exercici dels seus drets evitant situacions de més exclusió i discriminació.

Aquesta ha estat la finalitat de la feina que hem realitzat aquests darrers dos anys i mig IACTA amb el projecte OFICANPE. Amb atenció individual setmanal, formacions i acompanyaments a les persones. El nivell d’atencions no ha fet més que incrementar al llarg del temps en què hem estat desenvolupant el servei, especialment atenent al nombre creixent de joves que actualment es troben en situació de carrer a la nostra ciutat, i que no poden cobrir ni les seves necessitats més bàsiques. Per aquesta raó les entitats de la ciutat ens han estat derivant un gran nombre de casos per fer-ne acompanyament jurídic, per manca de serveis jurídics comunitaris específics i suficients.

Òbviament un servei així, que haurien de garantir les pròpies administracions públiques en protecció de la joventut més necessitada, no és una activitat lucrativa, ni es pot sostenir amb recursos privats, en oferir un servei totalment gratuït per aquestes persones.

Tot i la la creixent situació d’emergència social dels joves (molts d’ells ex-tutelats per DGAIA) en situació de carrer,  la manca de priorització administrativa i finançament públic fa que, avui, com abans ja d’altres, aquest servei jurídic comunitari tanqui.

Malgrat aquesta situació, comuniquem alhora que la Fundació Bayt al-Thaqafa amplia el seu servei jurídic comunitari per mirar de pal·liar aquesta necessitat, amb l’objectiu de donar-li una certa continuïtat al projecte i a les persones usuàries vinculades a ell.

Des de Iacta ens volem adreçar a aquelles persones i entitats amb les quals hem compartit aquests anys, per agrair-vos la confiança i el treball conjunt.

 

Cordialment,

IACTA Sociojurídica SCCLP

COMPARTEIX AQUEST ARTICLE FACEBOOK TWITTER CORREU